Irsap za okoliš

Fotonaponska proizvodnja
Stvarna snaga
351,90 kW
Proizvedena snaga
8.599.128,26 kWh
Izbjegnute emisije CO2
3.491,25 t