PRACUJ Z NAMI

Irsap dla środowiska

Produkcja fotowoltaiczna
Rzeczywista moc
83,40 kW
Wytwarzana moc
8.599.128,26 kWh
Redukcję emisji CO2
3.491,25 t