CALCULATOR

Oblicza Watts wymagane na podstawie wielkości pomieszczenia.

* Wewnętrzny żądanie temperatury 20 ° C

Pomiary w pomieszczeniu

Informacje na temat pokoju

0

Wat

Filtr oparty na grzejnikach

Irsap dla środowiska

Produkcja fotowoltaiczna
Rzeczywista moc
63,90 kW
Wytwarzana moc
8.599.128,26 kWh
Redukcję emisji CO2
3.491,25 t