CALCULATOR

Oblicza Watts wymagane na podstawie wielkości pomieszczenia.

* Wewnętrzny żądanie temperatury 20 ° C

Pomiary w pomieszczeniu

Informacje na temat pokoju

0

Wat

Filtr oparty na grzejnikach

Irsap dla środowiska

Produkcja fotowoltaiczna
Rzeczywista moc
0,00 kW
Wytwarzana moc do zeszłego miesiąca
13.223.894,00 kWh
Redukcję emisji CO2
5.368,90 t