Rejestracja użytkownika
Profil użytkownika
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
Anuluj

Irsap dla środowiska

Produkcja fotowoltaiczna
Rzeczywista moc
126,70 kW
Wytwarzana moc
8.599.128,26 kWh
Redukcję emisji CO2
3.491,25 t