NEWS & EVENTS

Irsap pentru mediu

Producția fotovoltaice
Puterea reală
603,00 kW
Puterea produsă
8.599.128,26 kWh
Emisie de CO2
3.491,25 t