Registracija korisnika
Korisnički profil
(nije obavezno)
(nije obavezno)
(nije obavezno)
(nije obavezno)
(nije obavezno)
(nije obavezno)
Odustani

Irsap za okoliš

Fotonaponska proizvodnja
Stvarna snaga
758,10 kW
Proizvedena snaga
8.599.128,26 kWh
Izbjegnute emisije CO2
3.491,25 t