Considerăm sustenabilitatea
un ACTIV care trebuie să fie
parte a strategiei și a
angajamentului nostru zilnic.

Suntem conștienți de rolul pozitiv pe care îl putem avea în utilizarea corectă
de RESURSE NATURALE creând un viitor durabil pentru toți
Oameni care colaborează cu noi, pentru GENERAȚII VIITOARE și
pentru Clienții care au încredere în noi zi de zi.

Ne așteaptă multă muncă, pentru a fi văzută ca o bună oportunitate în speranța că va avea un impact pozitiv asupra modelului nostru de afaceri și asupra comunităților din jur.

Contribuția la dezvoltarea durabilă

este rodul muncii și colaborării multor oameni care lucrează în Grupul nostru. Raportul de Sustenabilitate este documentul prin care IRSAP își raportează obiectivele, activitățile și rezultatele în domeniile ESG (de mediu, social și guvernare), în vederea împărtășirii și transparenței față de toate părțile interesate precum colaboratori, clienți, furnizori și comunități.

Image
Image

Politica noastră de mediu

Angajamentul și atenția TUTUROR sunt fundamentale pentru a proteja eficient mediul din jurul nostru.

Step By Step

În fiecare zi ne străduim să ne aducem contribuția la problemele dezvoltării durabile. Unele dintre proiectele noastre pentru mediu și oameni: comitetul iGreen și premiul de mediu pentru afaceri, ratingul nostru ESG, participarea la Welfare Index PMI

Image
Image

Certificare ISO 14001

IRSAP a obținut certificarea ISO-14001, punctul de referință normativ pentru companiile care implementează un sistem de management de mediu. Această recunoaștere confirmă angajamentul nostru constant de a respecta mediul și comunitatea în care activăm și de a privi spre viitor.

Nu îl considerăm un scop, ci doar prima etapă a unei călătorii de sustenabilitate care ne va duce.

IRSAP GROUP a obținut medalia de bronz certificarea Ecovadis

Această recunoaștere internațională plasează grupul printre primele 50% dintre companiile evaluate de echipa de experți EcoVadis.

Această realizare reprezintă un semn tangibil al angajamentului constant pentru dezvoltarea durabilă și problemele legate de mediu, social și guvernanță (ESG). Evaluarea efectuată de EcoVadis se bazează pe diverse metrici; IRSAP a obținut rezultate excelente la secțiunile dedicate Mediului, Muncii și Drepturilor Omului. Tocmai aceste domenii au jucat un rol fundamental în atingerea acestui obiectiv foarte important.

https://ecovadis.com/

Ecovadis 2023 Bronze - Sustainability rating

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă este un program de acțiune pentru oameni și planetă care este dezvoltat în 17 Obiective (SDGs - Sustainable Development Goals) care sunt la rândul lor împărțite în 169 de obiective de sustenabilitate.

Cele 17 Obiective reprezintă un set de teme cheie pentru dezvoltarea durabilă: lupta împotriva sărăciei, eliminarea foametei, lupta împotriva schimbărilor climatice, crearea unor sisteme economice durabile și multe altele.
ODD-urile sunt „comune” și privesc toate țările din lume și toți indivizii. Nimeni nu trebuie exclus, nimeni nu trebuie lăsat în urmă pe calea durabilității.
Printre cele 17 obiective am ales să ne creștem angajamentul de a îmbunătăți și, în unele cazuri, de a consolida poziția noastră față de următoarele douăsprezece: