.

6 DOMENII STRATEGICE DE CREȘTERE

Aree di Crescita

ACESTE DOMENII VOR FI PILONII CARE VOR SUSȚINE SOCIETATEA ÎN VIITOR

Este esențial ca pilonii să fie susținuți de fundații solide, adecvate pentru a susține provocarea pe care IRSAP și-a propus-o.

Acesta este motivul pentru care s-a decis redefinirea Misiunii, Viziunii și Valorilor societății.

Image
Image

BAZELE SUCCESULUI:
Valorile care conduc Compania Noastră

Valorile sunt principiile directoare care ne modelează cultura organizațională și ne definesc identitatea.

Aceste valori nu sunt doar niște cuvinte pe un perete, ci prind viață prin comportamentul și atitudinea oamenilor care lucrează în cadrul IRSAP.

1) ASCULTARE

Punerea în locul clientului și înțelegerea cerințelor, dorințelor și preocupărilor acestuia.

2) OFERIRE SOLUȚII LA PROBLEME

Abordarea provocărilor clienților într-un mod proactiv și orientat spre soluții

3) FOLLOW-UP

Efectuarea de follow-up cu clienții pentru a ne asigura că cerințele lor au fost satisfăcute.

1) EXPRIMAREA DE OPINII SINCERE

A avea curajul de a exprima opinii sincere și autentice, chiar dacă acestea pot fi controversate sau contrare gândirii comune

2) ÎNFRUNTAREACU DETERMINARE A PROVOCĂRILOR

Nerenunțare în fața dificultăților, ci înfruntarea acestora cu determinare și perseverență.

3) LUAREA DE DECIZII DIFICILE

Disponibilitatea de a lua decizii dificile, chiar și atunci când acest lucru implică înfruntarea de consecințe sau provocări semnificative.

1) COLABORARE

Muncă în echipă și lăsarea deoparte a intereselor personale în favoarea obiectivului comun.

2) ÎMPĂRTĂȘIREA MERITELOR

Recunoașterea și sărbătorirea succeselor individuale și ale întregii echipe.

3) PASIUNE CONTAGIOASĂ

Visarea viitorului dorit, implicând pe ceilalți pentru a crea un mediu de lucru stimulativ.

1) ENTUZIASM ȘI POZITIVISM

Entuziasm și pozitivism în abordarea provocărilor și oportunităților.

2) CĂUTAREA EXCELENȚEI

Sete de perfecționare și dorință de excelență în munca proprie.

3) MUNCA ÎN ECHIPĂ

Împărtășirea succeselor și eșecurilor, sărbătorindu-le pe cele dintâi și găsirea de modalități pentru depășirea celor din urmă.

1) GÂNDIRE CREATIVĂ

Deschidere spre idei și abordări noi, căutând soluții originale și neconvenționale.

2) CURIOZITATE ȘI ÎNVĂȚARE CONTINUĂ

Păstrarea unei minți deschise și a unei curiozități constante, tinzând spre extinderea cunoștințelor și abilităților.

3) CONTESTAREA STATUS QUO-ULUI

Disponibilitate de a pune la îndoială normele existente și de a adopta o abordare inovatoare

1) INIȚIATIVĂ

Luarea inițiativei în identificarea și abordarea provocărilor sau a oportunităților fără a aștepta instrucțiuni explicite.

2) ANTICIPAREA ȘI GESTIONAREA RISCURILOR

Atenți și proactivi în identificarea și gestionarea riscurilor potențiale sau a situațiilor problematice.

3) ÎNVĂȚARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Proactivi în căutarea de oportunități de învățare și dezvoltare în vederea îmbunătățirii continue a propriilor  competențe/cunoștințe.

1) EMPATIE

Punerea în locul celorlalți și încercarea de a înțelege emoțiile, provocările și perspectivele lor.

2) DIALOG CONSTRUCTIV

Implicarea celorlalți într-un dialog deschis și respectuos, facilitând discutarea ideilor, confruntarea opiniilor și rezolvarea oricăror conflicte într-un mod constructiv și pașnic.

3) DIVERSITATE ȘI INCLUZIUNE

Respectarea și valorificarea diversității oamenilor, inclusiv a diferențelor de rasă, sex, etnie, religie, orientare sexuală, abilități și origine.